Studentteatern är en amatörteaterförening med lång tradition. Den egentliga Studentteatern formades ur fredagssällskapets dramatiska cirkel år 1939. Studenternas teaterförening r.f. registrerades 4.9.1951. 

Studentteatern består idag av två aktiva grupper, AKT och IMP. Man kan också vara medlem i föreningen utan att tillhöra någon av grupperna. 

Studentteatern har i nuläget ca 25 unga vuxna och studerande medlemmar. Studentteatern fungerar på svenska, men arbetar också över språkgränserna på finska och engelska. 

Föreningens styrelse ansvarar över den löpande administrationen, medan medlemmarna genom föreningsmöten och engagemang påverkar verksamhetens form. Allt föreningsarbete sker ideellt.

 

Studenternas teaterförening r.f är medlem i 

Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)

Svenska Nationer och Ämnesföreningar r.f.

 

Jul 2021
TiOnToFr
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31