Hej du som är intresserad av skådespeleri och teaterproduktion!

Nu har du chansen att förverkliga ditt teaterintresse, Studentteatern tar in NYA MEDLEMMAR till skådespelargruppen AKT!

Datum: söndagen 1.10.2017
Plats: Reprum (Verkstadsgatan 10 A).

För att delta i tillfället skall du skicka in en fritt formulerad intresseanmälan till info@studentteatern.fi senast den 28.9. I anmälan ska framgå en kort presentation av dig själv, en beskrivning av ditt intresse för teater, varför vill vara med i just Studentteatern samt hurudan eventuell erfarenhet du har av teater/drama. Vi vill ändå påpeka att ingen tidigare erfarenhet krävs, Studentteatern välkomnar alla med ett genuint intresse!

Då du skickat in din anmälan kommer du att få en förhandsuppgift inför antagningstillfället. Du får mer info om antagningen i svarsmailet. Din personlig tid, mellan klockslagen 10-16, sänds ut fredagen 29.9. I år regisseras Studentteatern av Kira-Emmi Pohtakari!

Mer info får du på studentteatern.fi, Studentteaterns Facebook-sida eller genom att kontakta styrelsen på info@studentteatern.fi. På hemsidan kan du bland annat få info om hur du kan vara medlem utan att stå på scen och bekanta dig med medlems- och anslutningsavgifter.

VÄLKOMMEN MED!


Är du intresserad av teater?
Är du intresserad av att skapa, experimentera och utvecklas? 

Tycker du om att att göra scenografi, designa kostymer, hitta rekvisita, göra mask, köra ljus, organisera, marknadsföra eller något annat som hör till en produktion? Bli medlem i Studentteatern! Kom med och få din egen ansvarsuppgift och utveckla ditt intresse - ta chansen att lära dig mer om processen och arbetet i en teaterproduktion! 

Skådespelargruppen AKT

AKT sätter upp produktioner ungefär två gånger per år, en mindre på hösten och en större på våren, under ledning av en professionell regissör.

Antagningsprov hålls en till två gånger per år.

AKTUELLT

Antagninstillfället hösten 2017 hålls 1.10.2017!
Anmäl dig senast 28.9.
Läs mer i spalten till vänster.