L Y C K L I G A  D A G A R

en demo-föreställning

30.11.1939 skulle den alldeles nyligen grundade Studentteatern ha premiär med föreställningen Lyckliga dagar, en fransk komedi av Claude-André Puget. Men “ett litet krig kom emellan”, som Vivica Bandler uttryckte det. Det blev ingen premiär den gången, vinterkriget bröt ut. I Studentteaterns demo-föreställning, som fungerar som en avslutning på höstterminen, låter sig arbetsgruppen inspireras av dessa händelser.

30.11.2019 Studentteatern fyller 80 år! I samband med föreställningen ordnar vi fest och bjuder in såväl nya som gamla bekanta och vänner av Studentteatern. Demo-föreställningen spelas endast en gång 30.11 kl.19.00, därav uttrycket demo. Syftet med detta är att öppna upp höstens repetitionsprocess för publiken. Studentteatern har också tagit in nya medlemmar, demo-föreställningen är deras första möte med publiken.

Regi: Kira-Emmi Pohtokari

Medverkande: Anna Norros, Elmeri Kunnas, Henrik Andersson, Melina von Kraemer, Mika Mattsson, Rebecca Nordman, Walter Öhman

Demo-föreställningens längd:
ca 30 min